Aanmelden en Inschrijven algemeen

Aanmelden betekent dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

U kunt zich alleen aanmelden voor lessen en cursussen met een door u volledig ingevuld inschrijfformulier. Voor een losse les is dit niet nodig.
Het inschrijfformulier vindt u op de website en in het atelier.
U kunt zich direct inschrijven voor een cursus via de knop aanmelden op de website www.kijkdoe.nl.
Inschrijven betekent ook dat u akkoord gaat met de lesvormen en tarieven.
Uw inschrijving is onherroepelijk en geldt voor de gehele duur van de cursus, ook als u zich na de start van een cursus inschrijft.
Het volledige cursusgeld blijft verschuldigd, ook als u door omstandigheden de cursus/ workshop niet of niet volledig kunt volgen. Uitzonderingen hierop leest u onder het kopje annulering.

Bevestiging inschrijving

 

U ontvangt zo snel mogelijk na inschrijving een  bevestiging. Dit is nog geen garantie dat de workshop/ cursus daadwerkelijk doorgaat. Wijzigingen en doorgaan van de

cursus

Eén week voor aanvang van een cursus wordt besloten of de cursus doorgaat. Hiervoor dienen er genoeg inschrijvingen te zijn. Alleen als de cursus niet doorgaat of uitgesteld wordt, krijgt u een week van tevoren bericht.
Kijk & Doe behoudt zich het recht om een cursus/ workshop te wijzigen. Zo kan kijk & Doe, bij hoge uitzondering, een cursus laten plaatsvinden op een andere datum. (aan de inhoud van de brochure en de website kunnen geen rechten worden ontleend).

Betalen

Je kan één losse les een 5 strippenkaart of 10 strippenkaart kopen.
De kosten staan op de website.
U kunt contant betalen of het bedrag overmaken op: Nl32RABO0314173846 (M.T. Evenhuis).
Voor kinderfeestjes en andere creatieve feestjes moet het geld van te voren overgemaakt worden.

Annulering

Deze graag via de mail en minimaal een week voor de geplande workshop of het feestje. Dan wordt uw geld terugbetaald.
Bij annulering binnen 2 werkdagen voor de afgesproken datum van de workshop of het feestje, dient u het volledige bedrag te betalen. Mocht u of iemand uit de groep verhinderd zijn, dan kunt u ook een plaatsvervanger laten komen.
Mocht het minimum aantal deelnemers niet worden gehaald, dan wordt er overlegd over een andere datum. Mocht dit niet lukken, dan wordt uw geld terugbetaald.
Mocht Atelier Kijk & Doe vanwege persoonlijke redenen de workshop/ cursus niet door kunnen laten gaan, dan overleggen we eerst over een andere datum. Mocht dit niet lukken dan krijgt u uw geld terug.

Lesmateriaal

Alle materiaal dat gebruikt wordt tijdens de cursussen zijn inclusief met uitzondering als dit duidelijk wordt genoemd. Portretrecht

Kijk & Doe laat regelmatig fotoreportages maken van cursussen, activiteiten en uitvoeringen. De foto’s kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden op de website, in de jaarbrochure, etc. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de cursist, of zijn of haar vertegenwoordiger, akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal. Als u dit niet wenst moet u dit duidelijk aangeven bij inschrijving. Algemeen

Het verdient aanbeveling om de kinderen tijdens het feestje in het atelier oude kleding aan te doen. Het kinderatelier is niet aansprakelijk voor vlekken in de kleding.
Bij mooi weer kunnen er activiteiten buiten gehouden worden.
Bij de kinderfeestjes dient er 1 ouder/verzorger aanwezig te zijn.
Kijk & Doe is niet aansprakelijk voor schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van leerlingen, cursisten en/of bezoekers.
Aan de inhoud van de brochure en de website kunnen geen rechten worden ontleend.